Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (10 november)

Het bestuur van volleybalvereniging DOVO Hujades nodigt haar leden en ouders/verzorgers van leden graag uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van DOVO Hujades.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 10 november 2023 van 20:00 uur tot 21:30 uur in ’t Stuurhuus te Doezum.

Alle leden hebben via de e-mail de agenda ontvangen. Leden die willen reageren naar aanleiding van de agenda of dingen wil inbrengen wordt gevraagd dit te doen bij het bestuur via bestuur@dovohujades.nl.

Wij willen je vragen om na te denken of je wat kunt betekenen binnen de vereniging. We zijn altijd op zoek naar mensen die taken op zich willen nemen of hand- en spandiensten willen doen voor de vereniging.

Wij zien jullie graag verschijnen.

Bestuur van volleybalvereniging DOVO/Hujades