Bestuur

Het bestuur van Dovo Hujades bestaat uit:

Joukje Punter-Boonstra (voorzitter)

Ben Hoeksema (secretaris)

Tom Fransen (algemeen lid)

Bert van der Velde vervult de rol van penningmeester maar is geen formeel lid van het bestuur.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@dovohujades.nl of via 06-12521074.

Joukje Punter-Boonstra
Tom Fransen
Ben Hoeksema