Contributie

DOVO Hujades kent een jaarcontributie. De contributie wordt in 2 termijnen geïnd (in het seizoen 2023-2024 in november en maart). In de Algemene Leden Vergadering van 11 november 2023 is de contributie opnieuw vastgesteld. Deze contributie geldt vanaf de 2e seizoenshelft 2023-2024 (incasso maart 2023).

TeamContributie per half jaar
CMV € 80
ABC jeugd € 125
Dames 1 € 175
Heren 1 en Dames 2 € 115
Recreanten € 80
Tabel 1. Contributiebedragen 2e seizoenshelft 2023-2024