Gedragsregels

Als DOVO Hujades vinden we het erg belangrijk dat iedereen op een veilige manier kan volleyballen. Ongewenst gedrag in welke vorm dan ook keuren wij af. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en ongewenste intimiteiten (definitie NOC-NSF). Ter voorkoming van ongewenst gedrag committeren wij ons als vereniging aan de door de Nevobo opgestelde gedragsregels. Mocht je desondanks geconfronteerd worden met ongewenst gedrag dan kun je je wenden tot je trainer, het bestuur of de vertrouwenspersoon. Binnen DOVO Hujades vervult Marije Solle (06-21560532) de functie van vertrouwenspersoon.