MJT

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

>

Aan:     Leden, ouders/verzorgers van jeugdleden                              

            Ereleden van volleybalvereniging

            DOVO/Hujades

 

 

Oktober 2016

 

Hierbij nodigt het bestuur van DOVO/Hujades u uit tot het bijwonen van de algemene

ledenvergadering van DOVO/Hujades

 

Datum:                       Dinsdag 15 november 2016

Plaats:                       sporthal “de Leegens” Doezum

Aanvang:                   20.00 uur (zaal open 19.45)

Einde:                        22.00 uur

 

AGENDA

 

1.       Opening.

2.       Ingekomen stukken en mededelingen.

3.       Vaststellen agenda.

4.       Vaststellen notulen ALV van 17 november 2015

5.       Jaarverslag

6.       Financiën

 

a.       Kascontrole

b.      Jaarcijfers

c.       Verkiezing kascommissie

d.      Begroting

 

7.       Toernooien/ trainingskampen

8.       Einde termijn bestuur

9.       Rondvraag.

10.   Sluiting


De notulen van de vorige ALV zijn op te vragen via secretaris@dovohujades.nl en worden op verzoek toegestuurd. Leden die willen reageren naar aanleiding van bovengenoemde punten wordt gevraagd dit te doen bij het bestuur en bij voorkeur via bovengenoemd  mailadres.

 

Het bestuur nodigt haar leden uit voor een borrel na de vergadering.

Wij zien jullie graag verschijnen.

Het bestuur van volleybalvereniging DOVO/Hujades

Links

» uitnodiging ALV nov. 2016laatste wijziging:
Sponsors:
© 2019 Dovo Doezum - Concept & realisatie : Ontwerpstudio Horneman